Werkwijze van letselschadeadvocaat

Deskundige hulp van een letselschadeadvocaat of schaderegelaar is essentieel om discussies met de verzekeraar te voorkomen en de schade die u lijdt zo snel mogelijk vergoed te krijgen. Ons team bestaat uit ervaren letselschadeadvocaten, schaderegelaars en een medisch adviseur. Wij zijn gespecialiseerd in het verhalen van schade ten gevolge van onder meer bedrijfsongevallen, verkeersongevallen en ongevallen door dieren. 

Kosteloos advies

Bij Damsté advocaten-notarissen vinden wij het belangrijk om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het is daarom van belang dat u na een ongeval snel contact met ons letselschadeteam opneemt. Onze dienstverlening is voor u in beginsel kosteloos. U kunt ons team de hele week telefonisch bereiken, via de mail of de chatbox. 

Thuisbezoek

Nadat u contact met ons opneemt zal een intakegesprek worden gepland. Om onze cliënten te ontlasten en te voorzien van service komen wij, ongeacht de afstand, graag bij u thuis op bezoek. Via deze werkwijze kunt u direct persoonlijk kennismaken met uw belangenbehartiger. Verder kan ook beter rekening worden gehouden met uw thuissituatie. Indien u liever bij ons op bezoek komt dan is dat uiteraard mogelijk en wordt een gesprek ingepland in een van onze spreekkamers op kantoor. Damsté advocaten-notarissen heeft vestigingen in Enschede, Almelo en Amsterdam. 

Informatie verzamelen

Direct na een ongeval wordt u geconfronteerd met schade. Uw kleding, fiets of auto is beschadigd, u bent door uw letsel niet meer in staat te werken en de huishouding en werkzaamheden aan het huis of de tuin zijn niet meer uit te voeren. Even staat uw leven stil. Om te voorkomen dat u er helemaal alleen voor staat kunnen wij deskundige hulp in schakelen voor uw re-integratie en herstel. Wij werken samen met arbeidsdeskundigen, revalidatiecentra en andere hulp- en zorgverleners. Samen met het slachtoffer brengen wij de hulpbehoefte in kaart zodat deze de juiste zorg en het juiste advies op maat krijgt. 

Schadevergoeding en voorschotten

Het uitgangspunt is dat de door u geleden schade volledig wordt vergoed. Uw vermogen voor het ongeval wordt vergeleken met uw vermogen na het ongeval. Als benadeelde partij moet u zo veel mogelijk in de positie worden gebracht alsof het ongeval niet heeft plaatsgevonden. Dit betekent dat medische kosten, uw verbruikte eigen risico, inkomensschade en beschadigde goederen worden vergoed. Daarnaast heeft u recht op een smartengeldvergoeding. Zodra uw schade inzichtelijk is gemaakt komt u in aanmerking voor een voorschot op de schadevergoeding. De achterliggende gedachte van een voorschot is dat de geleden en nog te lijden schade tijdig wordt vergoed. Ook de kosten van een advocaat vallen hier onder. Wij kunnen u dus gratis voorzien van advies, hulp en rechtsbijstand. 

Begin en einde van uw zaak

De duur van een letselschadezaak varieert van enkele maanden tot enkele jaren. De looptijd is afhankelijk van de complexiteit en is gemiddeld drie jaar. Pas als sprake is van een medische eindsituatie nemen wij afscheid van elkaar en zal uw schade worden afgewikkeld. Van een medische eindsituatie is sprake indien verder herstel niet mogelijk is, of op het moment dat u volledig bent hersteld. Indien geen sprake is van volledig herstel wordt uw schade richting de toekomst doorberekend. Verder kan voor in de toekomst noodzakelijke behandelingen een voorbehoud worden gemaakt. Dit betekent dat u de kosten daarvoor rechtstreeks kunt indienen bij de verzekeraar na afwikkeling van de schade. 

Vaststellingsovereenkomst

Afhankelijk van de hoogte van de schade wordt uw schade afgewikkeld met een vaststellingsovereenkomst waarin gemaakte afspraken met de verzekeraar en de rechten van het slachtoffer worden vastgelegd. Dit is het slotstuk van een letselschadezaak. Na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst kunt u niet meer terugkomen op uw schade. 

Vrijblijvend Advies

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons letselschadeteam. Wij voorzien u graag van een vrijblijvend advies. Zoals hierboven beschreven kunnen wij u gratis helpen het aansprakelijk stellen van de wederpartij en met het verhalen van uw schade. Om een afspraak te maken kunt u ons bereiken via de chatbox, per mail en telefoon. 

Bij Damsté Letselschade gebruiken we cookies om de website goed te laten functioneren. Bekijk ons cookiebeleid.