Wat te doen bij letselschade?

Wanneer u slachtoffer wordt van letselschade door een ongeval weet u mogelijk niet direct wat u het beste kan doen. Wie moet u bijvoorbeeld aanspreken voor uw letselschade en hoe spreekt u diegene aan? Op wat voor een vergoeding kan u aanspraken maken en hoe stelt u uw recht op schadevergoeding (ook op de lange termijn) veilig?

Leg zo snel mogelijk contact met een letselschadeadvocaat

Het is daarom belangrijk snel na een ongeval contact te leggen met een deskundig belangenbehartiger. Dit contact is bij ons altijd vrijblijvend en gratis. Er wordt beoordeeld of er iemand aansprakelijk is voor het door u overkomen ongeval. Indien dit het geval is kunnen wij u kosteloos helpen bij het verhalen van uw letselschade. De redelijke kosten van rechtsbijstand moeten namelijk ook door de tegenpartij worden vergoed. Dit heeft de wetgever zo bepaald omdat zij niet wil dat u ook nog eens slachtoffer wordt door onwetendheid. Deskundige rechtsbijstand in geval van letselschade acht de wetgever van groot belang.

Hoe verloopt de letselschadezaak vervolgens verder?

Thuisbezoek

Tijdens een thuisbezoek vindt het intakegesprek plaats waarin alle aspecten van het schaderegelingsproces aan de orde komen. Door u thuis te bezoeken krijgt u advocaat een goed beeld van uw thuissituatie. Bovendien is een slachtoffer van letselschade vaak vanwege zijn letsel, bijvoorbeeld een dwarslaesie, niet in staat de advocaat zelf te bezoeken.

Informatie verzamelen

Indien nodig gaan wij vervolgens over tot het verzamelen van noodzakelijke informatie, bijvoorbeeld een  proces-verbaal, een getuigenverklaring(en),een schadeaangifteformulier (SAF),  rapport van de inspectie SZW, enz.

Aansprakelijk stellen

Na het intakegesprek en de verzamelde informatie waaruit de aansprakelijkheid volgt, zal uw advocaat de tegenpartij aansprakelijk stellen voor het u overkomen ongeval en de daardoor ontstane letselschade.

Medische informatie

Uw advocaat gaat medische informatie opvragen. De medische informatie is in veel gevallen noodzakelijk zodat het door u opgelopen letsel en de daaruit voortvloeiende beperkingen goed kunnen worden onderbouwd. Bij een whiplash is het bijvoorbeeld interessant om te vernemen of er eerder nek- of rugklachten bekend zijn in uw medische voorgeschiedenis.

Voorschotten

Omdat er na een ongeval meestal direct letselschade wordt geleden, waarbij te denken valt aan inkomensschade, kosten huishoudelijke hulp en medische kosten, worden steeds voorschotten voor u aangevraagd. Wanneer de tegenpartij de aangevraagde voorschotten netjes betaald is het de bedoeling dat u een financiële voorziening hebt waarmee u de ongevalskosten kan voldoen. Uw advocaat helpt u bij het in kaart brengen van de door u geleden schade en zal die samen met u onderbouwen aan de hand van nota’s, verklaringen, etc.

Inschakeling deskundigen

Mocht blijken dat hulp bij de arbeidsreintegratie, of omscholing noodzakelijk is, dan kan de hulp ingeroepen worden van een arbeidsdeskundige. Ook wordt er gebruik gemaakt van een medisch adviseur. Uw belangenbehartiger is gespecialiseerd in letselschadevergoedingen, maar voor de medische onderbouwing laat hij/zij zich adviseren door een medisch adviseur. In de meeste gevallen maakt de tegenpartij ook gebruik van een eigen medisch adviseur.

Mogelijk moet u vanwege het ongeval een voorziening aanvragen bij de gemeente of krijgt u vanwege uw arbeidsongeschiktheid te maken met het UWV. Ons kantoor is een full service advocatenkantoor, dus naast specialistische letselschadeadvocaten en –juristen kunnen onze bestuurs- en arbeidsrechtadvocaten u ook helpen. Het aantal letselschadeadvocatenkantoren die deze service onder één dak kan aanbieden is in Nederland op één hand te tellen.

Medische eindsituatie

Zodra sprake is van een medische eindsituatie, kan gedacht worden aan een definitieve afwikkeling van de letselschadezaak. Er wordt dan een schadebedrag ineens ontvangen ter finale kwijting of de letselschadezaak wordt met een voorbehoud afgewikkeld. Voorafgaand hieraan echter vragen wij onze medisch adviseur om een onafhankelijk medisch onderzoek te organiseren. De bestaande gevolgen, maar ook de mogelijke toekomstige medische klachten en beperkingen worden daarbij in kaart gebracht.

Vaststellingsovereenkomst

Het slotstuk van de afwikkeling is het opstellen van een vaststellingsovereenkomst waarin de rechten van het slachtoffer worden vastgelegd. Soms betekent dit dat een voorbehoud wordt overeengekomen. U kunt dan zodra de klachten in ernst toenemen en daardoor meer schade ontstaat opnieuw met de verzekeraar in contact treden over een aanvullende schadevergoeding.

Uiteraard is elke letselschadezaak uniek en heeft elk slachtoffer zijn eigen behoeftes en wensen. Het voorgaande omschrijft wat er normaal gesproken bij een letselschadezaak gebeurd. Uw belangenbehartiger zal altijd voor uw zaak bepalen welke vervolgstap in uw geval wenselijk en/of noodzakelijk is. Duidelijk is in ieder geval dat wanneer u zich afvraagt ‘wat te doen bij letselschade’ u een letselschadeadvocaat of –jurist dient te benaderen.

Neem contact op of vul de letselschadeconfigurator in!

Wanneer u letselschade heeft opgelopen, dan raden wij u aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met onze letselschadeadvocaten. Als gewenst kunt u alvast de Letselschade Rekentool invullen om een schatting te krijgen van het verwachte schadebedrag.

Bij Damsté Letselschade gebruiken we cookies om de website goed te laten functioneren. Bekijk ons cookiebeleid.