Schade door verkeersongeval

Dagelijks vinden er veelvuldig verkeersongevallen plaats, waarbij letsel ontstaat. Als iemand anders het verkeersongeval heeft veroorzaakt kan de schade worden verhaald op de aansprakelijke partij. Ook als u zelf de schade heeft toegebracht kan er recht op schadevergoeding mogelijk zijn.

Schuldvraag bij verkeersongeluk

Als iemand anders het letsel heeft toegebracht met een motorrijtuig dan zal er geen discussie zijn over de schuldvraag. Wel kan er sprake zijn van een percentage eigen schuld als u bijvoorbeeld geen helm of veiligheidsgordel heeft gedragen. Soms heeft u ook recht op schadevergoeding als u zelf de schade heeft veroorzaakt. Dit kan bijvoorbeeld als u als fietser of voetganger betrokken bent. Een fietser of voetganger wordt gezien als een kwetsbare verkeersdeelnemer, daarom is in de wet bepaald dat de automobilist (gedeeltelijk) aansprakelijk is ook al is er sprake van eigen schuld. Bij een kind jonger dan 14 jaar moet zelfs de volledige schade worden vergoed. 

Bent u als automobilist verantwoordelijk voor het ontstaan van het ongeval dan kunnen de inzittenden uw 'eigen' verzekeraar aanspreken en kunt u als bestuurder wellicht een beroep doen of een schadeverzekering voor inzittenden (SVI). 

Gemotoriseerde verkeersdeelnemers

Bij een ongeval tussen gemotoriseerde verkeersdeelnemers is het uitgangspunt dat beide partijen opdraaien voor hun eigen schade. U krijgt alleen uw schade vergoed wanneer de andere partij een fout heeft gemaakt in het verkeer hetgeen zijn schuld is. De door u opgelopen schade moet dan een gevolg zijn van die fout. Indien u zelf een fout heeft gemaakt dan blijft een deel van uw eigen schade misschien voor uzelf en dient u een deel van de schade van de andere partij te vergoeden. 

Gemotoriseerd en niet-gemotoriseerd

Fietser of voetganger van 14 jaar of ouder

  • de bestuurder van het motorvoertuig is aansprakelijk en moet de schade van de fietser of voetganger vergoeden, tenzij de bestuurder overmacht kan aantonen. Bij overmacht krijgt de fietser of voetganger geen schadevergoeding;
  • is er geen sprake van overmacht, dan krijgt de fietser of voetganger altijd minimaal 50% van zijn schade vergoed. Ook al is er sprake van eigen schuld van de fietser of voetganger;
  • in sommige gevallen krijgt de fietser of voetganger bij eigen schuld meer dan 50% vergoed. Dit is afhankelijk van onder meer de ernst van de verkeersfouten van beide partijen, de ernst van de verwondingen en het wel of niet verzekerd zijn van de schade (“billijkheidscorrectie”).

Fietser of voetganger jonger dan 14 jaar

Omdat kinderen in het verkeer zeer kwetsbaar zijn, gelden er andere aansprakelijkheidsregels volgens de Wegenverkeerswet. Voor fietsers of voetgangers jonger dan 14 jaar gelden andere regels. Reden daarvan is dat het verkeersinzicht van kinderen nog niet geheel ontwikkeld is. 

Dit gebeurt door de aansprakelijkheid bij een verkeersongeval volledig bij de gemotoriseerde verkeersdeelnemer te leggen. 

Kinderen kunnen de gevolgen van hun acties nog niet altijd goed inschatten. Daarnaast is letselschade bij een kind in het verkeer vaak groot en veroorzaakt ernstig letsel.

  • Bij een aanrijding tussen een motorvoertuig en een fietser of voetganger jonger dan 14 jaar, krijgt deze altijd 100% vergoed van de schade. Dat geldt ook als de automobilist niets te verwijten valt. 
  • Dit is alleen anders als de bestuurder van het motorvoertuig kan bewijzen dat het kind de aanrijding opzettelijk heeft veroorzaakt. Dit is zeer zelden het geval. 

Niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemers

Hierbij is het uitgangspunt dat beide partijen opdraaien voor hun eigen schade. U krijgt alleen uw schade vergoed als de schade is ontstaan door een fout van de andere partij en de schade het gevolg is van die fout.

Wanneer u zelf een fout heeft gemaakt wat bij heeft gedragen aan het ontstaan van het verkeersongeval, dan blijft (een deel van) uw schade wellicht voor u zelf. 

Eenzijdig verkeersongeval

Bij een eenzijdig verkeersongeval is er maar één verkeersdeelnemer betrokken. Eenzijdige ongevallen gebeuren veelal doordat de bestuurder de controle over zijn voertuig verliest, van de weg af raakt en tegen een obstakel (zoals een boom of lantaarnpaal) rijdt, of in het water terechtkomt. 

Verzekering

Motorrijtuigen, waaronder auto's, bromfietsen en motorfietsen moeten verplicht tegen aansprakelijkheid verzekerd worden. Dit om er zeker van te zijn dat een slachtoffer de schade vergoed krijgt.

Bent u als automobilist verantwoordelijk voor het ontstaan van het ongeval dan kunnen de inzittenden uw 'eigen' verzekeraar aanspreken en kunt u als bestuurder wellicht een beroep doen of een schadeverzekering voor inzittenden (SVI).

Hulp nodig voor het verhalen bij schade naar een verkeersongeval?

U heeft materiële of immateriële schade opgelopen door een verkeersongeluk? Bent benieuwd of u deze schade kunt verhalen op een derde partij? Neem contact op met een Damsté letselschadeadvocaat voor vrijblijvend en gratis advies.

Bij Damsté Letselschade gebruiken we cookies om de website goed te laten functioneren. Bekijk ons cookiebeleid.