Smartengeld claimen

Heeft u door toedoen van een ander lichamelijk en/of geestelijk letsel opgelopen en is deze hiervoor aansprakelijk? U heeft dan recht op smartengeld oftewel een smartengeldvergoeding. 

Wat is smartengeld?

Smartengeld is een schadevergoeding voor alle pijn, ellende en verdriet die iemand ten gevolge van het ongeval of een evenement heeft ondervonden en nog in de toekomst zal ondervinden. Smartengeld wordt ook wel immateriële schade genoemd. 

Factoren

Aan het eind van de letselschadezaak wordt de hoogte van het smartengeld vastgesteld. Voor de bepaling van de hoogte van het smartengeld zijn verschillende factoren van belang, waaronder;

  • de aard en de ernst van het letsel;
  • de leeftijd;
  • duur van de behandelingen en ziekenhuisopnames;
  • tijdelijke of blijvende klachten of beperkingen;
  • invloed van het letsel thuis en op het werk, de studie of op hobby’s;
  • mate van arbeidsongeschiktheid;
  • ontsierende blijvende littekens.

Afwikkelen

Een letselschadezaak kan meestal pas worden afgewikkeld als iemand niet meer onder behandeling staat van een arts of behandelaar. Er moet sprake zijn van een medische eindsituatie, anders is vaak nog onduidelijk welke klachten en beperkingen er precies overblijven. Bij ernstige letselschadezaken gaan medisch adviseurs er vaak vanuit dat er sprake is een medische eindsituatie vanaf twee jaar na de datum van het ongeval. De definitieve vaststelling van het smartengeld kan dan pas worden vastgesteld.  Soms is het nodig om eerst een medische expertise te laten uitvoeren. In dat geval zal een onafhankelijke arts worden ingeschakeld om de beperkingen en de gevolgen voor de toekomst in beeld te brengen. Omdat hier veel tijd mee gemoeid gaat kan tussentijds om een voorschot op het smartengeld worden gevraagd. Als het letsel niet ernstig is en/of het herstel voorspoedig verloopt zal een expertise niet nodig zijn en kan de zaak eerder afgewikkeld worden. 

Hoogte

Op basis van onze ervaring en kennis kunnen wij als gespecialiseerde letselschadeadvocaten de hoogte van de smartengeldvergoeding goed inschatten. Daarnaast raadplegen wij de ANWB Smartengeldgids om een vergelijking te maken met een soortgelijke letselschadezaken. In de ANWB Smartengeldgids staan uitspraken van rechters vermeld. De gids heeft een onderverdeling in de verschillende categorieën letsel met een verdeling naar de ernst van het letsel. Bij iedere uitspraak staat een korte omschrijving van het letsel en de belangrijkste afwegingen. De smartengeldbedragen zijn in Nederland niet zo hoog vergeleken met bijvoorbeeld Duitsland of de Verenigde Staten. De bedragen zijn in Nederland lang op hetzelfde niveau gebleven. Gelukkig zien wij de laatste tijd een lichte stijging van de toegekende smartengeldbedragen.

Shockschade

Als iemand rechtstreeks wordt geconfronteerd met de gevolgen van een ongeval en hierdoor zelf psychisch leed oploopt, kan het zijn dat de materiele en immateriële schade verhaalbaar is op de aansprakelijke partij. In dat geval is iemand niet zelf direct slachtoffer, maar heeft iemand een nauwe affectieve relatie met het slachtoffer, bijvoorbeeld een moeder die ziet dat haar kind wordt aangereden en hierdoor een psychiatrisch ziektebeeld door de confrontatie is ontstaan. 

Affectieschade

Vanaf 1 januari 2019 bestaat er voor een beperkte kring van rechthebbenden, recht op een vergoeding voor affectieschade. Dit is een soort smartengeldvergoeding als een dierbare overlijdt of ernstig en blijvend letsel oploopt door een geweldsdelict, een bedrijfsongeval of een verkeersongeval waarbij een ander aansprakelijk is. De standaardbedragen liggen tussen € 12.500 en € 20.000,-. Hiervoor is het percentage functieverlies van belang, maar ook of er sprake is van een overlijden of ernstig en blijvend letsel en welk voorval er heeft plaatsgevonden.

Gratis advies voor een claimen smartengeld

Het claimen van smartengeld is vaak een lastige kwestie. Neem voor vrijblijvend en gratis advies contact op met ons letselschadeteam.

Bij Damsté Letselschade gebruiken we cookies om de website goed te laten functioneren. Bekijk ons cookiebeleid.