Een letselschadeadvocaat of een specialist?

In Nederland zijn veel verschillende letselschadebureau’s en kantoren actief. Zoekend naar een belangenbehartiger komt u als slachtoffer van een ongeval voor een veelheid aan keuzes te staan. U kunt kiezen voor letselschade behandelaren, specialisten, schaderegelaars, experts en juristen. Verder is er de mogelijkheid om te kiezen voor een letselschadeadvocaat. Wat is nu het verschil en waar doet u goed aan? 

De ‘zelfverklaarde’ specialist

Het is van belang om u er op te wijzen dat bovengenoemde titels zoals ’letselschadespecialist’ en ‘jurist’ niet beschermd zijn. Dit betekent dat iedereen die meent verstand van letselschade te hebben zichzelf kan benoemen tot letselschade-expert, schaderegelaar of specialist. Het is niet vereist dat zij een juridische opleiding hebben gevolgd of hebben afgerond. Dit maakt dat de kwaliteit van dergelijke dienstverleners sterk uiteen kan lopen en zelfs ver onder de maat kan zijn. Met klachten over de juridische bijstand kunt u vaak niet goed terecht. 

De advocaat

Elke advocaat heeft een universitaire masteropleiding Rechtsgeleerdheid afgerond. Na afronding van deze opleiding behaalt men de titel (mr.) meester in de rechten. Om advocaat te kunnen worden dient vervolgens drie jaar de Beroepsopleiding Advocaten te worden gevolgd. Daarna dient een advocaat elk jaar verplicht zijn kennis bij te houden door het volgens van cursussen en het voeren van procedures. Tot slot kan een letselschadeadvocaat nog een verdiepende en gespecialiseerde Grotius opleiding Letselschade volgen. Bij Damsté advocaten-notarissen werken drie LSA-advocaten die de Grotius opleiding Letselschade hebben afgerond. 

Voor een slachtoffer is een letselschadeadvocaat de gids in de jungle van het recht. Indien een verzekeraar zich onwelwillend opstelt kan een letselschadeadvocaat voor u ook direct de gang naar de rechter maken. De specialist/jurist beschikt niet over deze mogelijkheid en de benodigde kennis en vaardigheden om u daarover te adviseren. Inschakeling van een letselschadeadvocaat is een garantie voor kwaliteit. Verder zijn advocaten gebonden aan het tuchtrecht. Bij klachten over dienstverlening kunt u derhalve terecht bij de tuchtrechter. 

Kosten

Vaak denkt men dat aan de inschakeling van een advocaat veel kosten zijn verbonden. Dit is niet waar. Onze letselschadeadvocaten voorzien u gratis van advies. Op het moment dat er goede gronden zijn voor aansprakelijkheid en schade, nemen wij uw zaak kosteloos in behandeling. Met u wordt in onze opdrachtbevestigingsbrief de afspraak gemaakt dat wij nooit zonder uw uitdrukkelijke toestemming kosten in rekening brengen. De schadevergoeding die wij voor uw realiseren wordt zonder aftrek van kosten op uw rekening gestort. Van uw schadevergoeding gaan geen kosten af voor onze dienstverlening en de inschakeling van onze adviseurs en deskundigen.

Gespecialiseerde letselschadeadvocaten

Neem nu kosteloos contact op met een Damsté letselschadeadvocaat voor een échte specialist op het gebied van letselschade.

Bij Damsté Letselschade gebruiken we cookies om de website goed te laten functioneren. Bekijk ons cookiebeleid.