Wat is letselschade?

Letselschade is schade die je lijdt als gevolg van letsel. Letsel kan je oplopen door allerlei oorzaken, zoals een verkeersongeval, bedrijfsongeval of een medische fout, maar ook door de beet van een hond, of de val van een paard. Denk ook aan sportongelukken, struikelen over een losliggende stoeptegel, of uitglijden in een supermarkt.

Aansprakelijkheid voor letsel

Als er iemand verantwoordelijk is voor het door u opgelopen letsel, is er recht op schadevergoeding. Er is echter vaker een letselschadeclaim mogelijk dan je denkt. In geval van letselschade is het goed om steeds aan een advocaat te vragen of er recht op schadevergoeding mogelijk is. Een veel voorkomend misverstand is bijvoorbeeld de situatie dat iemand een verkeersongeval meemaakt als bestuurder van een auto, waarvoor hij zelf verantwoordelijk is. Op het eerste gezicht is er dan geen letselschade claim.

Iedere autobezitter in Nederland is verplicht een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Dat is de WA verzekering. De WA polis dekt schade die je toebrengt aan anderen. Dat kan zijn een andere automobilist, maar ook een fietser of voetganger, maar ook een passagier. Bij een autoverzekering kan je ook een zogenaamde schadeverzekering inzittenden (SVI) afsluiten. Deze dekt de schade van alle inzittenden van de auto, dus ook van de bestuurder die zelf verantwoordelijk is voor het ongeval, naast de schade van de passagiers. De bestuurder van de auto kan dan zijn volledige schade, dus inclusief inkomensschade en materiele schade, vergoed krijgen. De premie van deze extra verzekering is niet hoog. Een bijkomend voordeel is dat ook schades die geleden worden in het buitenland, bijvoorbeeld tijdens een vakantie, geclaimd kunnen worden op deze polis. Je hebt dan niet de rompslomp met buitenlandse verzekeringsmaatschappijen, met alle problemen van dien.

Letsel

Letsel is een beschadiging van het lichaam. Letsel kan lichamelijk zijn, maar ook psychisch. Lichamelijk letsel is zichtbaar letsel zoals botbreuken, verminking, hersenbeschadigingen, blindheid, beschadigde tanden of kiezen etc. Psychische of geestelijke klachten vallen ook onder letselschade. In combinatie met lichamelijk letsel of als enig ongevalsgevolg, kunnen er na een ongeval klachten ontstaan als PTSS (post traumatisch stress syndroom) en/of depressiviteit. Een ongeval zet het leven van een slachtoffer volledig op zijn kop. Psychische klachten kunnen leiden tot arbeidsongeschiktheid. Een burn-out als indirecte vorm van letselschade is het lichamelijk en geestelijk volledig opgebrand zijn na een ongeval.

Schade

De schadevergoeding is te berekenen door de situatie na het ongeval te vergelijken met de situatie waarbij het ongeluk wordt weggedacht. Het gaat dan om alle inkomsten die je mist door het ongeval en de kosten die je maakt en dus anders niet gehad zou hebben. Denk daarbij aan het wegvallen van salaris of bij een zelfstandig ondernemer (ZZP-er) om het missen van omzet. Als je na 2 jaar door het UWV wordt afgekeurd bestaat je inkomensschade uit het verschil tussen het salaris dat je had en de WIA of IVA uitkering.

Smartengeld

Onder letselschade valt ook de schade als gevolg van leed, ellende en pijn. Dat is immateriële of emotionele schade. Deze niet zichtbare schade heet smartengeld. Leed is niet te vergoeden. Het wordt gezien als een (figuurlijk) doekje voor het bloeden. De hoogste smartengeld vergoeding is op dit moment 250.000,-. Het gaat dan wel zeer ernstig letsel. Regel is dat hoe ernstiger de gevolgen zijn, hoe hoger de smartengeld vergoeding. Voor een indicatie van de hoogte van de smartengeld vergoeding is via internet de website van de ANWB ter raadplegen.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Het Damsté letselschadeteam staat voor u klaar. Bereken zelf uw mogelijke schadevergoeding via de Letselschade Rekentool en neem contact op met een van onze letselschadeadvocaten voor gratis advies!

Bij Damsté Letselschade gebruiken we cookies om de website goed te laten functioneren. Bekijk ons cookiebeleid.