Immateriële schade

Immateriële  schade, ook wel smartengeld, is een vergoeding /compensatie voor alle pijn, ellende en verdriet die u door het ongeval heeft meegemaakt en wellicht nog zult meemaken. Vooral als er blijvende invaliditeit bestaat of wanneer sprake is van verminking voor de rest van uw leven.

 

De vergoeding bij immateriële schade

De vergoeding kan in het meest uitzonderlijke geval oplopen tot € 250.000,00. Ook wanneer er sprake is van tijdelijk letsel komt u voor vergoeding van smartengeld in aanmerking. 

Aan het eind van de zaak, als er sprake is van een medische eindtoestand, kan de hoogte van de schade worden vastgesteld.  

De wet

Waar de wet spreekt over “ander nadeel” wordt eigenlijk maar één ding bedoeld: immateriële schade. Dit wordt geregeld in artikel 6 :106 BW. Iemand die letsel op heeft gelopen, heeft het recht om naast alle materiële schade een vergoeding immateriële schade te vorderen voor “gederfde en nog te derven levensvreugde, geleden en nog te lijden pijn”. Er wordt aangenomen dat er bij letsel per definitie sprake is van leed. 

Bepalen hoogte immateriële schade

Bij immateriële schadevergoeding wordt per situatie zo concreet mogelijk beoordeeld wat de gevolgen voor het slachtoffer zijn geweest. In de praktijk wordt de schadevergoeding veelal vergeleken met eerdere gevallen waarover de rechter heeft moeten oordelen. Deze uitspraken zijn gebundeld in de Smartengeldgids. 

Er zijn een aantal factoren die de hoogte van de immateriële schadevergoeding bepalen.

De ernst en aard van het letsel, de duur van het letsel, leeftijd van het slachtoffer of wel de gevolgen voor het leven van een slachtoffer. Veelal is de ernst van de blijvende invaliditeit, bijvoorbeeld bij een dwarslaesie, bepalend voor de hoogte van de vergoeding. 

Psychische en emotionele schade worden gecompenseerd door een schadevergoeding uit te keren. Hieronder treft u aan een opsomming van factoren die reden kunnen zijn tot het verkrijgen van een schadevergoeding:

  • Pijn en ongemak
  • Littekens
  • Psychische klachten
  • Beperkingen lichamelijk
  • Verdriet 

Het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding is complex, hierbij kunt u zich te beste laten bijstaan door een letselschadeadvocaat.

ANWB Smartengeldgids

Voor de hoogte van de immateriële schade wordt vaak aansluiting gezocht bij de Smartengeldgids. Dit is een door de ANWB uitgegeven gids waarin uitspraken van rechters staan vermeld. Deze gids wordt door verzekeraars, rechters en belangenbehartigers vaak gebruikt om een vergelijking te kunnen maken. Er wordt gekeken naar onder andere de ernst van het letsel, welke behandelingen er hebben plaatsgevonden, de leeftijd, mogelijke arbeidsongeschiktheid, de duur van de genezing of blijvende invaliditeit. 

Shockschade of affectieschade

Bent u getuige geweest van een ongeval? Bent u kort na een zwaar ongeval geconfronteerd met de gevolgen daarvan? Dan bestaat er het recht op shockschade. Het waarnemen van zo’n ernstig ongeval heeft psychisch letsel veroorzaakt. 

Dan bestaat er ook nog affectie schade. De schadevergoeding ontvangt het slachtoffer wanneer hij/zij wordt geconfronteerd met een ernstig gewond raken of overlijden van een dierbare door schuld van een derde. 

Deze vorm van schadevergoeding is bij wet nog niet vastgesteld. Wel is er al een geruime tijd een wetsvoorstel in behandeling dat hierin dient te voorzien. 

Opeisbaarheid immateriële schade

De schade is opeisbaar vanaf het moment van het ongeval. De wettelijke rente  is al vanaf dat moment verschuldigd. Het is daarbij niet van belang dat de hoogte van de schade nog niet is vastgesteld. 

Tendens hoogte smartengeld

Er is momenteel veel discussie over de hoogte van het smartengeld. De smartengeldvergoedingen staan al jarenlang op hetzelfde niveau. De tendens is dat het smartengeld ruimer moet worden gewaardeerd.

Juridisch advies bij immateriële schade

Het ontnemen van de zorg met betrekking tot het verhalen van uw immateriële schade en materiele schade kunt u aan ons overlaten. Wij zorgen graag voor een schadevergoeding waar u recht op heeft.

Bij Damsté Letselschade gebruiken we cookies om de website goed te laten functioneren. Bekijk ons cookiebeleid.