Letselschade door hondenbeet

U bent gebeten door een hond. Daardoor heeft u ernstig letsel opgelopen. Uiteraard zal uw eerste zorg uitgaan naar de verwondingen, maar daarnaast kan een hondenbeet ook materiële en immateriële schade veroorzaken. Deze schade wilt u verhalen op de eigenaar van de hond, maar is dit ook mogelijk en welke schade kunt u in dat geval vergoed krijgen? Wij helpen u graag kosteloos verder.  

Gevolgen hondenbeet

Uw dagelijkse leven komt door een hondenbeet op zijn kop te staan.  De gevolgen van een bijtincident zijn vaak ernstig. De tanden van een hond zijn vrij scherp. Een hond kan hierdoor veel schade veroorzaken. De verwondingen die door een hondenbeet zijn veroorzaakt,  herstellen vaak moeizaam en de kans op infecties is groot. Daarnaast leidt een beet tot zenuwbeschadigingen, psychische klachten en heeft een beet van een hond littekens tot gevolg. 

Wie is aansprakelijk voor de gevolgen?

Na een bijtincident wilt u de door u geleden letselschade verhalen op de hond. De hond zelf kunt u niet aansprakelijk stellen. Wel kunt u de hondeneigenaar op grond van artikel 6:179 Burgerlijk Wetboek aansprakelijk stellen voor de schade die de hond heeft veroorzaakt. Er moet in dat geval wel causaal verband bestaan tussen het bijtincident en de letselschade die u heeft opgelopen. De schade moet dus door de hondenbeet zijn veroorzaakt. 

Verzekering bij hondenbeet

Bijna iedere Nederlander heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren afgesloten. Wanneer u eigenaar bent van een hond of een ander dier, zal de schade die door dat dier wordt veroorzaakt in de meeste gevallen door uw aansprakelijkheidsverzekering gedekt zijn. Wanneer u wordt gebeten door een hond kunt u uw schade dan ook meestal verhalen op het baasje van de hond. Diens verzekeraar zal uw schade vervolgens vergoeden.

Schadevergoeding bij hondenbeet

Het is afhankelijk van uw persoonlijke situatie welke schade door de beet is veroorzaakt. In het algemeen zijn de meest voorkomende schadeposten door een beet van een hond de volgende: 

  • Medische kosten als gevolg van het ziekenhuisbezoek, huisartsbezoek of bijvoorbeeld een tetanusprik;
  • De door u gemiste inkomsten doordat u niet in staat bent om te werken;
  • De schade aan uw kleding, schoenen of telefoon;
  • Het eigen risico dat u dient te betalen aan uw zorgverzekeraar;
  • Reis- en/of parkeerkosten;
  • Een vergoeding voor de door u geleden pijn en ongemak, ook wel smartengeld genoemd.

Bij kinderen en jongvolwassenen kan een hondenbeet ook leiden tot studievertraging.  

Gebeten door een ander dier

Ook wanneer u gebeten bent door een paard, kat of slang is de eigenaar van het dier hiervoor aansprakelijk. In dat geval kunt u de door u geleden letselschade verhalen op de eigenaar van het dier. 

Waarom een letselschadeadvocaat bij een hondenbeet?

Als letselschadeadvocaten werken wij voor slachtoffers kosteloos. Wij stellen eerst de eigenaar van de hond, kat, paard of slang aansprakelijk voor de gevolgen van de dierenbeet. Vervolgens zullen wij de door u geleden schade in kaart brengen. In sommige gevallen kan er ook discussie bestaan over de aansprakelijkheid, bijvoorbeeld omdat u op een verboden terrein was of omdat u het dier zou hebben uitgedaagd. In dat geval zullen wij de discussie met de verzekeraar aangaan en ons uiterste best doen om de door geleden materiële en immateriële schade te verhalen. Neem vooral contact met ons op. Wij helpen u graag verder.  

Bij Damsté Letselschade gebruiken we cookies om de website goed te laten functioneren. Bekijk ons cookiebeleid.