Wat is een dwarslaesie?

Een dwarslaesie is een beschadiging van het ruggenmerg. Hierdoor worden zenuwbanen afgekneld, met als gevolg dat de signalen van de hersenen niet meer aan het lichaam worden doorgegeven en er verlammingen ontstaan.

Oorzaken

Een dwarslaesie kan ontstaan door een ongeval, maar ook van binnen uit door bijvoorbeeld een tumor.  In de letselschadepraktijk komt dit rugletsel als gevolg van bijvoorbeeld een motorongeval of een ander verkeersongeval, een bedrijfsongeval, of een duikongeval helaas regelmatig voor. Dit letsel aan de rug behoort tot de categorie zeer ernstig letsel en heeft enorme lichamelijke en geestelijke gevolgen.

Rugbeschadiging

Om de beschadiging goed in beeld te brengen worden in het ziekenhuis röntgenfoto’s, een CT-scan en een MRI-scan gemaakt. Er moet snel onderzoek worden gedaan omdat de schade soms nog kan worden beperkt. Hoe hoger de beschadiging  in het ruggenmerg zit des te meer verlammingen er zijn.  Het lichaam bestaat uit 7 cervicale/halswervels, 12 thoracale/borstwervels, 5 lumbale/lendenwervels. De 5 sacrale wervels vormen het heiligbeen. Hogere beschadigingen kunnen de armfunctie en lichaamsfuncties treffen, zo ook verlies van controle over de blaas en darmen.

Complete of incomplete dwarslaesie

Als de zenuwen helemaal zijn onderbroken spreek je van een complete dwarslaesie. Dat betekent dat er geen gevoel is onder het punt van de laesie. Als er sprake is van een gedeeltelijke beschadiging van het ruggenmerg noemen we dat een incomplete dwarslaesie. Het spreekt voor zich dat de kans op (enig) herstel bij een incomplete dwarslaesie groter is. Als een zenuw eenmaal kapot is kan er geen herstel plaatsvinden.

Lage en hoge dwarslaesie

Een onderbreking tot en met de eerste lendenwervel noemt men een lage dwarslaesie en vanaf de 12e borstwervel een hoge dwarslaesie.

Revalidatiebehandelingen

Als er bijvoorbeeld door een motorongeval breuken zijn ontstaan in de wervels, dan worden deze eerst vastgezet en zal vervolgens een korset of halskraag moeten worden gedragen om de breuk te laten genezen. Hierna kan worden gestart met de revalidatiebehandelingen. Spieren verslappen snel en daarom is het belangrijk om voor zover mogelijk de spierkracht zo spoedig mogelijk weer op te bouwen. Daarnaast zal worden geoefend om te zitten en bijvoorbeeld met een rolstoel te rijden en in en uit bed te komen. Naast de fysieke training  wordt geleerd om te gaan met de beperkingen. Er is verder natuurlijk ook psychische begeleiding omdat de gevolgen vooral ook op mentaal vlak erg groot zijn.

Afwikkeling letselschade

Met de afwikkeling van de letselschadezaak kan pas worden gestart als er een medische eindsituatie aan de orde is en de gevolgen goed kunnen worden ingeschat. De schade bij rusgletsel loopt enorm op, denk maar aan het aanpassen van de woning, medische kosten, het eventueel verlies van een baan, huishoudelijke hulp en hulp in en rondom de woning. Het berekenen van deze schade is niet eenvoudig. Daar komt bij dat een letselschadetraject vaak lang duurt en een slachtoffer zich moet kunnen richten op het herstel. 

Hulp bij afhandeling schade bij een dwarslaesie

Wanneer u hulp of advies nodig heeft bij het aanvragen of afhandelen van letselschade bij een dwarslaesie, neem dan contact op met de Damsté letselschadeadvocaten. 

 

Bij Damsté Letselschade gebruiken we cookies om de website goed te laten functioneren. Bekijk ons cookiebeleid.