Gratis advocaat bij letselschade

Damsté letselschadeadvocaten is gespecialiseerd in het verhalen van letselschade. De diensten van de letselschadeadvocaat worden gratis aangeboden. Hierdoor krijgt u het beste advies van een gespecialiseerd letselschadeadvocaat en dat geheel gratis! Vul de rekentool in om een schatting van uw mogelijk te verhalen schade te berekenen.

Letselschade

Als u letsel heeft opgelopen door een verkeersongeval of bedrijfsongeval, of gewond geraakt bent door een sportongeval, een medische fout, of een hondenbeet etc., dan komt u in aanmerking voor een letselschadevergoeding.

Het recht op schadevergoeding is wel afhankelijk van enkele voorwaarden. Er moet iemand aansprakelijk zijn of er moet een recht ontstaan op een verzekeringspolis. Wij helpen slachtoffers van ongevallen bij het verhalen van de schade. Onze hulp is gratis en voor iedereen toegankelijk.

Damsté Letselschade

Damste letselschadeadvocaten is gespecialiseerd in het verhalen van schade. Het team bestaat uit 16 personen die niets anders doen dan slachtoffers van letselschade helpen bij het verhalen van hun schade. Uiteraard gaat het om geld, maar ons motto is: eerst proberen mensen beter te maken, dan proberen hen weer aan het werk te krijgen en als dat niet lukt, dan een financiële compensatie. Onze hulp blijft dus niet beperkt tot schadevergoeding. Een letselschadeadvocaat neemt u de rompslomp uit handen en staat u met raad en daad bij. De mentale component speelt een grote rol. Door een ongeluk komt het leven van een slachtoffer (en vaak ook het hele gezin) volledig op zijn kop te staan. 

Kosteloze bijstand

Letselschade wordt gratis, dus zonder rekening, verhaald op een tegenpartij. Dat is doorgaans een verzekeringsmaatschappij. Snelheid is goed, maar kwaliteit is beter. Een letselschadeprocedure duurt vaak 2 jaar of langer. De reden daarvan is dat de hoogte van de schadevergoeding pas goed te berekenen is als sprake is van een medische eindsituatie. Dat is het moment waarop de artsen zeggen:  "dit is het, hier moet u het mee doen". Er vindt dan geen medische behandeling meer plaats.

Een maximale schadevergoeding is pas mogelijk na zorgvuldige dossier opbouw. Het dossier wordt samen met de letselschadeadvocaat opgebouwd. Het is daarbij belangrijk dat u een eigen letselschadeadvocaat heeft en niet steeds moet wisselen van belangenbehartiger. 

Omdat het hebben van letsel als één van de meest ingrijpende gebeurtenissen in het leven wordt gezien, is het belangrijk dat een band met de letselschadeadvocaat of schadebehandelaar wordt opgebouwd. Een click met de advocaat of jurist is belangrijk. Hij/zij bezoekt u thuis, waarbij afstand geen rol speelt. Contacten gaan verder telefonisch,  per mail of per post. 

Advocaat

Het claimen van letselschade door een advocaat heeft het voordeel dat deze advocaat kan  procederen. Een belangenbehartiger van een letselschadebureau mag dat niet. Hij heeft hiervoor geen opleiding gehad. Als er geen overeenstemming bereikt kan worden met onderhandelen, kan een gerechtelijke procedure uitkomst geven. Een schaderegelingsbureau zal in die situatie het dossier uit handen moeten geven aan een echte letselschadeadvocaat. De ervaring leert dat van het kunnen of mogen procederen een preventieve werking uitgaat. Een verzekeraar zal zodra hij met een letselschadeadvocaat te maken heeft sneller geneigd zijn dóór te onderhandelen met deze advocaat, omdat de sanctie een rechtszaak is. Een schaderegelingsbureau zal deze dreiging niet zelf kunnen inzetten. Omdat een letselschadeadvocaat kosteloos werkt, heeft dit financieel ook geen nadeel in relatie tot een schaderegelingsbureau. De kwaliteit van een letselschadeadvocaat is gegarandeerd door het feit dat hij hoog en gespecialiseerd is opgeleid  en jaarlijks zijn kennis op peil moet houden met opleidingen die door de orde van advocaten verplicht worden gesteld.

Letselschade claimen is gespecialiseerd werk. Daarbij is juridische, medische en rekenkundige kennis noodzakelijk. Een groter letselschadeadvocatenkantoor heeft het voordeel dat het alle disciplines in huis heeft. De daar werkzame letselschadeadvocaten kunnen gebruik maken van specialisaties van collega’s binnen het eigen kantoor. Neem geen genoegen met minder, neem alléén genoegen met het beste. U bent het waard.

Nationaal Keurmerk Letselschade

Nationaal Keurmerk Letselschade is hét overkoepelend kwaliteitsregister voor professionele dienstverleners in letselschadezaken.

Keurmerk letselschade

Nationaal Keurmerk Letselschade is een initiatief van Stichting De Letselschade Raad. De Letselschade Raad werkt met betrokken professionele partijen aan verbetering van het schaderegelingsproces bij letselschade. Zij streven gezamelijk naar meer harmonie, openheid en respect. Dit alles in het belang van mensen met letselschade.

De Letselschade Raad biedt organisaties uit de letselschadepraktijk en gezondheidszorg een forum voor overleg. 

Bij het Nationaal Keurmerk Letselschade vinden mensen met letselschade:

  • gekwalificeerde belangenbehartigers zoals letselschade-experts en letselschade-advocaten die zich conformeren aan de kwaliteitseisen die de branche aan hen stelt.
  • overige dienstverleners die Gedragscodes GBL, GOMA en De Letselschade Richtlijnen onderschrijven en zich hebben gecommitteerd om die na te leven.

Damsté Letselschade is aangesloten bij dit kwaliteitregister. Doordat wij dit keurmerk dragen, conformeren we ons aan de kwaliteitseisen die de branche aan ons stelt.

ASP en LSA

Damsté advocaten-notarissen is lid van ASP en LSA.

ASP logo

LSA logo

Gratis juridisch advies bij letselschade

Het Damsté letselschadeteam staat voor u klaar. Bereken zelf uw mogelijke schadevergoeding via de Letselschade Rekentool en neem contact op met een van onze letselschadeadvocaten voor gratis advies!

Bij Damsté Letselschade gebruiken we cookies om de website goed te laten functioneren. Bekijk ons cookiebeleid.